Overwin faalangst tijdens het rijexamen met begeleiding

door | apr 28, 2023

Als je vermoedt dat je last hebt van extreme faalangst voor het praktijk rijexamen, biedt onze rijschool ervaren instructeurs om je te begeleiden. Door je meer op je gemak te laten voelen, kun je je faalangst verminderen en beter presteren tijdens het examen. Tijdens het voorrijden wordt er extra tijd genomen om de laatste zaken met jou te bespreken en je gerust te stellen. Het faalangst rijexamen is bedoeld voor kandidaten met een ernstige angst voor het rijexamen, ongeacht of je al eerder een praktijkexamen hebt gedaan of in het traject Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR) zit. Helaas is het faalangst rijexamen minder geschikt voor mensen die de Nederlandse taal niet volledig beheersen, omdat goede communicatie tussen jou en de examinator essentieel is voor succesvolle afronding van dit speciale examen.

Rijexamen met begeleiding

Bij onze rijschool in Rotterdam, Demo-opleidingen.nl, word jij met veel geduld en specialisme opgeleid om je zelfvertrouwen en inzicht te vergroten. De examinator van het CBR die het faalangst rijexamen uiteindelijk afneemt is ook getraind om mensen met faalangst te begeleiden.

Faalangst rijexamen: voor meer zelfvertrouwen en begrip

Het faalangst rijexamen heeft een duur van 80 minuten, wat langer is dan een normaal praktijkexamen. Voordat het examen begint, vindt er een intakegesprek plaats met de CBR-examinator waarin je rustig jouw situatie als gevolg van faalangst kunt bespreken. Tijdens het examen zal de examinator rekening houden met jouw besproken situatie.

Hеt faalangst rijеxamеn is niеt ееnvoudigеr dan ееn rеguliеr rijеxamеn еn jе moеt nog stееds voldoеn aan allе rijvaardighеidsеisеn. Dit bеtеkеnt dat jе moеt aantonеn dat jе op ееn vеiligе еn vеrantwoordе maniеr aan hеt vеrkееr kunt dееlnеmеn.

Time Out

Als je tijdens het faalangst rijexamen overmand wordt door verlammende spanning, kun je altijd om een time-out vragen. Je mag zelf aangeven hoeveel time-outs je nodig denkt te hebben. Daarnaast kan de examinator ook besluiten om jou een time-out te geven als hij of zij denkt dat dit nodig is.

Wil je meer informatie over het faalangst rijexamen of rijlessen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor en gerust te informeren.

Rate this post
×